Christian Lambert - A Good Feeling  https://www.flickr.com/photos/christiantlambert/

Christian Lambert - A Good Feeling  https://www.flickr.com/photos/christiantlambert/

Kettlebells FTW!!!  https://www.flickr.com/photos/netogonzalez/

Kettlebells FTW!!!  https://www.flickr.com/photos/netogonzalez/

Official U.S. Navy Page - 99, 100, 101: Lifting weights in the hangar bay  https://www.flickr.com/photos/usnavy/

Official U.S. Navy Page - 99, 100, 101: Lifting weights in the hangar bay  https://www.flickr.com/photos/usnavy/

jerryonlife - dumbells_adjusted  https://www.flickr.com/photos/34909987@N07/

jerryonlife - dumbells_adjusted  https://www.flickr.com/photos/34909987@N07/

Robert S Donovan - Steaks

Leon Terra - A little bit of Crossfit/Collage 2  https://www.flickr.com/photos/leonterra/

Leon Terra - A little bit of Crossfit/Collage 2  https://www.flickr.com/photos/leonterra/